Våre produkter og tjenester

Våre systemer er ment for alle i bygg og anleggsbransjen, uavhengig av dataferdigheter. Kan brukes med mobiltelefon, nettbrett og i papirformat..

Sentralgodkjenning

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som bekrefter at bedriften din har den faglige dybden og følger norsk lov og det er du pålagt til å kunne dokumentere.
Med tanke på at et ganske høyt antall av norske byggeplasser kontinuerlig stenges ved tilsynskontroll pga. for dårlig kvalitetssikring og sikkerhet, vil man tro at en ordning som sentral godkjenning forhindrer negativt vurdering av tilsynsmyndigheter.

Vi forstår at veien mot å få sentral godkjenning kan være både utfordrende og tidkrevende, og derfor vil våre flinke HMS rådgivere hjelpe dere under hele prosessen.
Vår tjeneste inneholder bistand til utfylling av søknad til Direktoratet Bygg Kvalitet slik at deres søknad blir godkjent, samt oppfølging og kommunikasjon med Direktoratet for Bygg Kvalitet.

For at vi kan sende søknaden av gårde trenger vi følgende:

 • 4 Søknadspliktige referanse prosjekter som er ferdigstilte, gitt midlertidig brukstillatelse, eller igangsettelses tillatelse, og som ikke er eldre enn 10 år
 • Fagbrev/vitnemål eller en annen dokumentasjon som bekrefter utdanning. Vi leverer tolktjeneste om du har behov for oversettelse av utdannelsen din
 • Informasjon om hvilket KS system du bruker. Har du ikke godkjent KS på nåværende tidspunktet, vi hjelper deg med en gang med å få orden på det!
 • Foretaket ditt må være registrert i Medverdiavgiftsregisteret. og ikke skylde skatter og avgifter

 • Søker du godkjennelse for tiltaksklasse 1 er det ytterligere følgende krav:
  SØK og PRO:

 • Mesterbrev/teknisk fagskole
 • Minimum 4 års yrkeserfaring

 • UTF:

 • Fagbrev
 • Minimum 2 års yrkeserfaring

 • Ta kontakt med oss så finner vi ut hvilken tiltaksklasse du kan få. Vi gleder oss til å ha dere som kunde. Velkommen!

   

  Styringssystem, Internkontroll og HMS System


  HMS Vakten sitt styringssystem er et nettbasert HMS-system og kvalitetssystem i ett.
  Sysselsetter du arbeidstakere er du pålagt til å ha Internkontroll som dokumenterer systematisk HMS arbeid. Jobber du innen bygg og anlegg, må du i tillegg ha kvalitetssikring.
  I vår digitale HMS Håndbok finner du alle lovpålagte rutiner, sjekklister og skjemaer som du trenger for å kunne jobbe systematisk med HMS.
  Digital KS håndbok inneholder prosedyrer som kvalitetssikrer gjennomføring av dine prosjekter. I tilhørende prosjektsenter kan du laste opp alt KS dokumentasjon, sjekklister, avvikskjemaer, risikoanalyser og bilder.
  For at din bedrift skal etterleve Datatilsynets tilsyn, får du med rutiner for håndtering av personvernopplysninger og informasjonssikkerhet inkludert.
  Produktet vårt er brukervennlig og alle dine ansatte får tilgang til systemet uten ekstra kostnader. Vi tilbyr også opplæring i bruk av styringssystemet vårt med tanke på ansattes medvirkningsplikt til å delta aktivt i systematisk HMS arbeid.
  Vi kan ordne årlig revisjon, skreddersying av systemet samt full opplæring til både lederene og ansatte
  Du kan også få vårt styringssystem i perm om det passer din bedrift best. Vi har svært billig årlig vedlikehold kostnader på systemet!

  HMS håndbok
  Alle har et lovpålagt krav om å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  En HMS-håndbok skal til en hver tid være oppdatert basert på de lover og regler som er gjeldende.
  Bedriftens HMS-mål og og organiseringen av arbeidet skal være lett for alle de ansatte.
  De skal alltid kunne se hvilke ulike roller som er i selskapet og hvilke ansvarsområder som er gjeldende
  Vår HMS-håndbok er en liten A5 bok som er lett for alle å ha med seg over alt.

  HMS kort
  Vi tilbyr bistand til bestilling av HMS kort.

  Utfører du eller dine ansatte jobb på norske bygge, - og anleggsplasser, er dere nødt til å ha et HMS kort som er en personlig identifikator.
  Kravet gjelder både norske og utenlandske arbeidstakere uavhengig om de utfører faste eller kortvarige oppdrag i Norge.
  Kravet omfatter også arbeidstakere som utfører fast støttefunksjoner som f.eks. Kantinedrift, renhold, regelmessig transport av varer til bygge, - og anleggsplasser.
  Utfører dere jobb i private hus, klassifiseres de også som bygge, - og anleggsplasser og HMS kort er påkrevd.
  Mangel på HMS kort fører til overtredelsegebyr fra tilsynsmyndighet og / eller stans av arbeidet.

  For at vi kan hjelpe deg med anskaffelse av HMS kort, trenger vi følgende:

 •   Et bilde av ansiktet ditt (med hvit bakgrunn)
 •   Legitimasjonskopi
 •   Signatur (på et blankt ark)
 • Dette kan du sende til oss som tekstmelding, E-post eller i vår postkasse 😊

  Vi følger deg opp når det kommer til fornyelse av HMS kortet ditt. Vi ringer deg etter 2 år og fornyer kortet for deg slik at ditt HMS kort er alltid å jour.
  Fra kunden sender godkjente bilder så er det behandlingstid på 1-3 uker.
  Vi kan også tilby deg Kortholder med jojo og bukseklemme

  Fagbrev


  Bistand til fagbrev

  Har du lang erfaring fra arbeidslivet og kan du dokumentere at du har minst 5 års prakisis, dette da lønner det seg å ta fagbrev. Som fagarbeider tjener du mer, din jobb er tryggere og du anskaffer deg en formell utdanning som gir deg langt større faglig dybde.

  Hvem passer fagbrevet for:
 • For deg som kan dokumentere minst 5 år variert arbeidspraksis i faget.

 • Praksis dokumenteres med attester som er stemplet og signert av arbeidsgivere.

 • For deg som er en selvstendig næringsdrivende og som har utført mange små jobber.

 • Praksis dokumenteres med attester fra regnskapsfører. Har du på toppen utført søknadspliktige prosjekter så vedlegger du attester på dem.

  Jo fortere du sender til oss ovennevnt dokumentasjon, jo fortere melder vi deg til fagprøven.
  Fagprøven består av kompetanse test og praktisk prøve.

  Kompetansetest er den teoretiske delen som avholdes 2 ganger i år på den nærmeste godkjente videregående skole.
  Eksamen er ikke vanskelig i det hele tatt. Samme prøve tar 17 og 18 åringer på videregående nivå som har ikke vært i faget.
  Du har lov til å bruke 5 timer på eksamen, men de fleste bruker ikke mer enn 2 timer. 
  Det er ingen forkunnskaper som kreves unntatt norskkunnskap.
  Vi hjelper deg med forberedelser. Du får tilsendt tidligere eksamensoppgaver av oss, samt oversikt over tema du må ha kjennskap til slik at du er virkelig klar til å bestå kompetanse testen.

  Praktisk prøve
  Når teorien er bestått melder vi deg til praktisk prøve. Den praktiske prøven kan du faktisk gjennomføre på arbeidsplassen din eller ved en prøvestasjon. Du blir kontaktet av prøvenemnden så kan dere vurdere hvilken løsning som passer best for deg med tanke på at arbeidsplassen må tilpasse seg til gjennomføring av prøven.
  Gjennomføring av den praktiske delen avslutter hele prosessen og du får tilsendt fag, -/svennebrev.

  Tjenesten vår innebærer påmelding til fagbrevet, samt oppfølging ifht. forberedelser til prøven.
  Vi kan hjelpe deg med absolutt alle fagbrev 😊

   

  Kurs


  HMS Kurs for leder
  Arbeidsmiljøloven §3-5 pålegger arbeidsgiver som sysselsetter ansatte plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
  Produktet vårt er et nettbasert godkjent kurs som gir deg grunnleggende kunnskap om hva som inngår i arbeidsgiverens oppgaver.
  Med tanke på at du skal få tilstrekkelig faglig dybde, inneholder produktet vårt en seksjon med lesestoff, der du vil få en innføring i temaet. Når du har bestått testen, får du tilsendt et diplom på mail.
  Det kurset er et alternativ til å reise på kurs, nemlig å kunne gjennomføre opplæring på Internett. Ved å delta på vårt nettkurs vil du både spare tid og ikke minst penger.

  Verneombudkurs
  Det produktet er et nettbasert godkjent verneombudkurs som gir deg grunnleggende kunnskap om hva som inngår i verneombudets oppgaver.
  Med tanke på at du skal få tilstrekkelig faglig dybde, inneholder produktet vårt en seksjon med lesestoff, der du vil få en innføring i temaet. Når du har bestått testen, får du tilsendt et diplom på mail.
  Det kurset er et alternativ til å reise på kurs, nemlig å kunne gjennomføre opplæring på Internett. Ved å delta på vårt nettkurs vil du både spare tid og ikke minst penger.

  Konsulenttjenester

  Bistand ved tilsyn
  Krav til tilsyn er forankret i den norske loven. Kommunen både har plikt til å føre tilsyn, samt skal føre tilsyn i slik omfang at den kan avdekke regelbrudd. (§ 25-1.Tilsynsplikt (utdrag fra Plan- og bygningsloven)
  HMS rådgivere våre jobber til daglig med oppsett av HMS og KS system, og tilpassing av blant annet bedriftens rutiner for alle typer bedrifter. Vi forstår hvor utfordrende og tidskrevende det er å forholde seg til tilsynsrapport. Vår tilsynshjelp inneholder 10t. Bruker vi mer tid, koster det 500,- nok per hver ekstra time. 
  80% av tilsynene vi hjelper med, bruker vi under 10t på å hjelpe. Ring til vår  HMS Ingeniør  for å avtale nærmere detaljer.

  Utarbeidelse av byggesøknader
  Har du behov for generell rådgivning innenfor plan- og bygningsloven eller utarbeidelse av byggesøknad, da er den tjenesten rettet mot deg.
  Vi har full forståelse for at byggesøknadsprosessen er både utfordrende og tidkrevende.
  Og ikke minst veldig dyrt med tanke på timesats til arkitekter.
  Vi tilbyr rimeligere løsning som likevel ivaretar deres behov for effektiv veiledning.
  Vi tar hånd om følgende på din vegne:

 • Erklæring og ansvarsrett
 • Samsvarserklæring
 • Utarbeidelse av gjennomføringsplan og situasjonsplan
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer, osv.
 • Tjenesten inkluderer 10 konsulent timer. Bruker vi mer tid enn dette, koster det 500 nok per ekstra time. 80% av tilsynene vi hjelper til klarer vi oss innen 10 timer.
  Bekreft denne avtalen med å sende oss følgende dokumentasjon:
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger
 • Situasjonskart
 • De ansvarsbelagte aktører i tiltaket
 • Ønsker du å få tilgang i dag?? Kontakt oss her